Cemil Church (Cemil Kilisesi)

Cemil Köyü Kutsal Haç Kilisesi, Mustafapaşa Beldesi'ne 9,6 kilometre, Ürgüp'e 15,5 kilometre ve Nevşehir'e 37 kilometre uzaklıktadır.
Kitabesinden de anlaşıldığı gibi kilise Kutsal Haç'a adanmış,1838 yılının Mayıs ayında,Konstantin ve Helenan'nın kutsal günü olan 21 Mayıs'ta inşaasına başlanmış altı ay sonra bitirilerek Baş Rahip Paisios tarafından kutsanarak açılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan kilise bazilikal planlıdır. Naos doğuda, eksende dışa taşkın yarım yuvarlak bir apsis, batıda narteksle sınırlanmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı narteks üst, altı kemerle beş bölüme ayrılmıştır. Kemerler batıda sütun, doğuda konsollara oturmaktadır. Orta bölüm çapraz, diğerleri beşik tonozla örtülüdür. Narteksin doğu duvarı ekseninde naosa girişi sağlayan bir kapı, iki yanında iki pencere bulunmaktadır. Naos üçer sütundan iki sıra destekle üç nefe ayrılmıştır. Dikdörtgen kesitli yüksek kaideler üzerine oturan sütunlar birbirlerine ve duvarlara yuvarlak kemerlerle bağ­lanmaktadır. Nefler beşik tonoz örtülüdür; orta nefin ortasında, boya ile yapılmış eliptik bir kubbe imitasyonu dikkat çekmektedir. Kuzey nef ve narteksin üzerini dolanan gynekaiona çıkış kuzey duvarındadır, ancak bugün merdivenleri yıkılmıştır. Nefler doğuda birer apsisle sonlanmaktadır; orta nef diğerlerinden daha geniş ve yüksektir, eksenin iki yanında dışa daralan iki pencere görülmektedir. Birbirine simetrik yan apsislerde eksenlerde dışa daralan küçük birer pencere, yanlarda nişler ve zeminlerinde kare kesitli altar kaideleri görülmektedir. Naosun kuzey duvarında, batıda dehlize açılan bir kapı, güney duvarında dışa daralan dört eş boyutlu pencere bulunmaktadır. Kilisenin kuzey cephesinde, içteki sütun ve kemerler hizasında duvar payeleri vardır. Kilisenin güneydoğu köşesinde, beden duvarı üzerine inşa edilmiş olan çan kulesi iki katlıdır, her iki kat dört yöne yuvarlak kemerlerle açılmaktadır. Kilisenin duvarlarında bazıları iki farklı tabaka yansıtan freskolar bulunmaktadır. Naosun doğusunda, apsis yarım kubbesinin üstündeki duvar yüzeyinde iki panoda iki sahne resmedilmiştir: Kilise narteks dahil 24.5 metre uzunluk ve 14.3 metre genişliktedir.

Kaynak: T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü


► Kanala Abone Ol: https://www.youtube.com/channel/UCymX...

► Mail: serhantufekci@gmail.com

► Instagram: https://www.instagram.com/serhantufekci

Merhaba arkadaşlar, videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi destek olmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.


  (0)   Yorum